Boek: Spiral Dynamics

  • Spiral Dynamics - Denkfundamenten ontsluierd

Follow Max Herold on Twitter

(Artikel gepubliceerd in 2010 en, kijkend naar de Catalanen, steeds actueler)

Wat doe je de avond dat je vakantie start? Terwijl ik wat zaken aan het doornemen ben, dwalen mijn gedachten terug naar een artikel in 'De Pers' van 3 augustus 2010. Titel: Limbo's onder elkaar, Limburgers grijpen de macht in Kamer.

'Weer zo'n typisch kop', dacht ik toen mijn ogen er op vielen, 'Hollandse perceptie ten voeten uit. Ze hadden ook kunnen zeggen in diezelfde kop dat er een meer gespreide machtsbalans aan het opkomen is.'
Enerzijds voelt de gemiddelde Hollander absoluut niet aan wat er in Nederland in de periferie echt aan het gebeuren is. Maar tegelijk raakt dit artikel wel een punt.

Ik zei twee jaar terug (lees: 2008) nog tegen een Limburgse kennis dat het me zo opviel de laatste 10 jaar dat er een ware cultuurexplosie heeft plaatsgevonden in die provincie (en nog steeds doorgaat). Eigen Limbotop 100, trots op eigen Limburgse taal, talrijke Limburgse culturele manifestaties, Limburgse artiesten etc. Zeker als je, zoals ik, er zelden meer bent. Dan valt dat op. Een soort hernieuwd Limburgs zelfbewustzijn mede gestimuleerd door de regionale eigen televisiezenders.


Ik grapte nog:"Hier zie je het einde van de Amsterdams/Haagse/Hollandse/VOC- psychologische overmacht waarbij je als regio's, in jouw belevenis, niet echt meetelde." Aan alles komt vroeg of laat een eind.

Wellicht is mijn perceptie ook beïnvloed door een boek van Kenichi Ohmae 'The rise of the Region States' (ik bedoel: The end of the nation state) dat ik zo'n 15 jaar geleden las en mij toen het gevoel gaf dat hij een serieus punt had. Zie ook: http://tinyurl.com/37ga48q .

Wat voor mij als 'Limburger van huis uit' dus een duidelijke trend is, is dat dit toenemend regionaal zelfbewustzijn (en niet alleen in Limburg) ook de centrale Haagse macht sluipenderwijs aantast. Ga maar na. In Limburg woon je op een plek waar je ook de invloed voelt van België en Duitsland. Dat zijn eigenlijk je directe buren. Die 'van boven de Moerdijk' maken 'van binnen naar buiten' wetten en regels (Holland-centrisch) die in een regio als Limburg soms anders uitwerken. Een lichte irritatie tegenover Hollands denken is mede daarvan het gevolg. Nog los van de geografische afstand die deze 'irritatie' eveneens beïnvloedt, ook al is Nederland een klein land.

Als je aan de grens woont ben je, in jouw belevenis, het meest vatbaar voor inbraken en rommel van niet-Nederlanders. Zeker nu die grens geen echte grens meer is, zijn die inbrekers zo weer weg. En dan praten we nog niet eens over drugstoerisme en coffeeshops en het type mensen dat je daarmee aantrekt (zoals ze die bijv. in Maastricht maar ook Bergen op Zoom en Roosendaal met o.a. de sluiting van die coffeeshops de stad uit werken met, natuurlijk, verplaatsing naar andere grensgebieden waar zich dit wegwerken uiteraard vroeg of laat weer gaat herhalen).
Logisch dat Wilders een grote invloed in Limburg krijgt. Bovendien is hij van de Limburgse 'Region State'. Dus gecombineerd met een hernieuwd zelfbewustzijn gaan 'we' het heft maar eens in eigen handen nemen: Limburgse Personal Accountability.

Box: Limburg neemt zijn verantwoordelijkheid voor de planeet aarde.
Terzijde: dat 'heft in eigen handen nemen' zie je ook terug op andere terreinen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Limburg volgt niet maar kiest voor een leidende positie. De gemeente Venlo is naar eigen zeggen de eerste die als gehele regio Cradle-to-Cradle heeft omarmd. Met dito C2C masteropleiding in die stad. Zie o.a.
http://tinyurl.com/2v4n5av .
De provincie heeft een tiental plaatsen aangewezen om C2C nieuwbouw te ontwikkelen. En dit is pas het begin.
Het is een combinatie van culturele bloei en de bijbehorende creativiteit met ecologische regionale zelfvoorzienendheid/zelfstandigheid. Dat is een mondiale thema van belang zijn voor de aarde als plaats waar we leven.

Mogelijk is deze 'region state' - initatiefrijkheid ook maar een tijdelijke ontwikkeling kijkend naar de wijze waarop de generatie van na '85 opgroeit. Deze is welllicht meer 'foot-lose' geworden. Toch twijfelt mijn gevoel er sterk over dat dit 'foot-lose' - gebeuren de eerder genoemde culturele ontwikkeling negatief gaat beïnvloeden. Eerder positief: je weet hoe je een regio een plaats en invloed te geven in het grotere geheel.

Bovenstaande nog eens lezend lijkt me dit een interessant contrastscenario, dat Haagse departementen zouden kunnen uitwerken. De gedachte dat de wereld een lappendeken wordt van regionale staatjes. Zonder échte centrale machten. Misschien blijken die kleine landjes uitermate effectief met elkaar handel te kunnen drijven. Misschien krijgen ze op de een of andere wijze allemaal respect voor de eisen die de aarde aan haar bewoners stelt om op deze planeet te kunnen leven. Hoe ziet er dat uit? Wat zou dit kunnen veroorzaken?

Ongetwijfeld zullen EU-fans, of mensen die in internationale gremia werken, dit als een onmogelijk scenario zien. Maar daarom is het ook een contrastscenario. Zo'n scenario geeft vanuit een bepaald kader antwoord op de vraag:"Wat lijkt onmogelijk maar als het gebeurt, zet het ons huidige beleidsdenken, en onze manier van beleidsontwikkeling, volledig op zijn kop?"

Vergroot het 'Rise of the Region States' - gebeuren eens uit. Een nuttige exercitie om uit het normale denkpatroon te komen. Bedenk daarbij dat veranderingen vrijwel altijd aan de zijlijn beginnen. Nooit in het centrum van de macht.

Max Herold
Augustus, 2010


Meer weten?
Via Bol.com
The End Of The Nation State
The End Of The Nation State
Kenichi Ohmae


Globalisering en de nieuwe orde in de wereldeconomie
Globalisering en de nieuwe orde in de wereldeconomie
Kenichi Ohmae

The Next Global Stage
The Next Global Stage
Kenichi Ohmae

The Borderless World
The Borderless World
Kenichi Ohmae

Via managementboek.nl
Samenvatting van 'Globalisering'
We leven in een wereld van netwerken en onderlinge afhankelijkheid, verenigd in een mondiale economie. De globalisering beïnvloedt leven en werken ingrijpend, op allerlei niveaus. Sommige consequenties zien we al doorwerken in landen als China, Finland, Italië en Ierland. Daar zijn economische regio's in opkomst waar bepaalde activiteiten gecentreerd worden op een manier die wereldwijde concurrentie mogelijk maakt - iets wat aan het betreffende land zelf, als natiestaat, niet voorbehouden is.

Kenichi Ohmae bespreekt in dit boek de reikwijdte van deze regio's, de rol van de traditionele politiek erin, de consequenties voor de handel op lange termijn en wat u er in uw functie als ondernemer of leider van een organisatie van moet weten. Ohmae is erin geslaagd de grote lijnen duidelijk te schetsen en tegelijk de implicaties ervan op bedrijfsniveau gedetailleerd in te vullen. Ene must voor executives, beleidsmakers en denkers over globalisering.

Inhoudsopgave
Inleiding
De plot
Het toneel
Deel 1 - Het toneel
1. De wereldtournee
2. De première.
3. Economische wetenschap aan het eind van haar Latijn
Deel 2 - Regieaanwijzingen
4. Spelmakers
5. Platforms voor vooruitgang
6. Eropuit
7. De ketenen breken
Deel 3 - Het script
8. Een nieuwe vorm van overheid
9. De termijnmarkt
10. Het volgende bedrijf
11. Postscriptum
Zie verder: http://www.managementboek.nl/boek/9789047001713/globalisering_kenichi_ohmae?affiliate=1910